recyclingsymbolgreen1

Recycling Involves Everyone

How can the public help in addressing the issues on the environment

The Council calls out to further promote the advocacy campaign on recovery and recycling and be able to influence the lives of their own community. Complementing the information campaign of the council, the secretariat believed that a regular industry update and orientations to employees of member companies will help intensify the objectives of the council.

FORMATION OF THE CLUB 6 : Styro Info ‘XchangeComposition:

Composed of representatives of PPCP Member Companies from the Sales and Hr Departments

OBJECTIVE of the CLUB 6

The Club 6 group was formed primarily to serve as the secretariat’s campaign partners who will in turn be conducting industry updates and echo seminars to their company staffs and employees, and respective clients. Club 6 also acts as support group during activities hosted by the council like a conference / seminar / expo.

wr6: WE RECOVER  WE  RECYCLE   POLYSTYRENE

June 2011, thus the WR6 program was formally launched.  It is a banner slogan for the industry to offer a market recall on our advocacy— Promote Recovery and Recycling of Post consumer Polystyrene products.

WALK ITS TALK

Proclaiming its commitment to “walk its talk”, the council proceeded to establish two recycling facilities who would cater the collection and recycling of post consumer polystyrene. These recycling facilities of PPCP are located in Lawang Bato Valenzuela and Calamba, Laguna.

True enough, living by what we say…. Standing by our commitment…  we are happy to share with you our records on actual recovered PS waste

June to Nov 2011 Collection period

North Manila =  10,481.80 kgs and South Manila = 1,755.10 kgs

TOTAL =  12,236.90

USED STYRO BASURA DAW

Sa kasalukuyan ang isyu ng basura ay kaakibat ng kakulangan sa disiplina ng pagtatapon ng mga bagay na wala ng gamit para sa isang tao ngunit may pakinabang sa kapwa at komunidad.

Katulad ng styro na pinaglagyan ng spaghetti, hamburgers, kape, noodles atbp.  Sa fast phased lifestyle na kailangan ang convenience at value for money, marami ang nananatiling gumagamit nito.  Ngunit di sapat ang responsibilidad sa proper disposal, marahil di maliwanag ang information ukol dito, or di kaya naman ay kulang ang facilities ng pagtatapunan.

Sa ganang amin, ang suliranin sa basura …. Tao ang biktima , tao rin ang maysala, at dapat tao rin ang solusyon.

Sa kasalukuyan ang industriya ng paggawa ng mga produktong styro ay naglalayon na marecover at i-recycle ang mga ito mula sa tinatawag na post-consumer waste upang una sa lahat ay matugunan ang pagbabawas ng basura sa landfill, at magkaroon ng pagkakataon na ito ay gawing ibang bagay na may pakinabang katulad ng pavers, mesa, rulers, hangers atbp na di lamang maaaring solusyon sa waste diversion ng isang pamayanan , bagkus magbibigay kabuhayan sa ating kapwa katulad ng mga waste pickers, urban miners at recyclers.   Kabibiliban ang pinoy, sa natural na pagiging malikhain at sipag ang anumang suliranin ay oportunidad na di dapat balewalain.

Sa usapin ng styro ,  pahintulutan nyo po kaming makipag-ugnayan sa inyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>